Navigationگزارش مراسم روز جهانی حقوق بشر 2013


با یک کلیک روی هر عکس میتوانید آن را در بعدی یزرگتر ببینید  

خانه همبستگی مهر روز جهانی حقوق بشر را در روز یکشنبه 15٫12٫٢٠١3 میلادی در دفتر دانشجویان پروتستان در کلن گرامی داشت

پس از سرود ای ایران، گفتگوی سهیلا ستاری با 4 تن از کوشندگان خانه همبستگی مهر آغاز گردید. گفتگوی آغازین وی با آقای علی اصغر سلیمی درباره نگاه گسترده و فراگزینشی به حقوق بشر بود

گفتگوی دوم، پرسش و پاسخ با آقای فرشید یاسائی درباره ضرورت لغو مجازات اعدام بود

گفتگوی سوم، گفتگو با آقای ضرغام محمودی درباره تاثیر اعدام بر روان انسان بود

گفتگوی چهارم، گفتگو با آقای حمید فروغ درباره آزادی بیان و اندیشه بود

متن این گفتگو را اینجا بخوانید

ویدئوی این سخنرانی را اینجا بشنوید
پس از آن آقای ناصر کاخساز به سخنرانی در مورد رفورماسیون، حقوق بشر و حرکت اصلاح طلبی دینی پرداخت

آقای دکتر مهرگانی ورود خانم شهردار منطقه لیندنتهال کلن، خانم بلومر ـ فررکر به برنامه را خوش آمد گفت

در این قسمت برنامه آلمانی خانه همبستگی مهر بمناسبت بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر آغاز گردید. خانم سهیلا ستاری بخشی از گزارش احمد شهید در باره وضعیت حقوق بشر در ایران امروز را خواند

این گزارش را اینجا بخوانید

در قسمت بعد خانم سهیلا ستاری متنی در یادبود نلسون ماندلا و فرازهایی از سخنان وی را خواند

متن این نوشته را اینجا بخوانید


این ویدئو را اینجا ببینید
در این قسمت برنامه، فیلم کاشتن درخت آزادی و حقوق بشر در پارک حقوق بشر در کلن در ماه مه 2013 میلادی، تهیه شده توسط آقای شایسته، به نمایش گزارده شد

             
پس از آن مراسم نامگذاری درخت آزادی و حقوق بشر به نام جانباختگان دهه شصت با حضور شهردار منطقه لیندنتهال کلن در پارک حقوق بشر انجام گرفت. در پایان آقای آبادی و آقای حسینی قطعه ای موسیقی نواختند

ویدئوی این مراسم را اینجا ببینید

             

پس از آن اقای سهیل ذبیحی بهمراه نمایش دادن فیلمی، گزارشی از وضعیت زندگی بهائیان در ایران امروز را ارائه داد

این ویدئو را اینجا ببینید

این فیلم را اینجا ببینید
برنامه بعدی پخش فیلمی در باره گلزار خاوران و زندگی نلسون ماندلا، تهیه شده توسط آقای محسن شایسته، بود

آخرین قسمت برنامه اجرای موسیقی توسط هنرمندان روشندل آقای حسینی و آقای آبادی بود

در پایان گرداننده برنامه آقای عباس سلیمی خواست جمع مبنی بر ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی، بویژه آقای عبدالفتاح سلطانی را ابراز کرد

وی همچنین از کلیه شرکت کنندگان بواسطه حمایتشان از برگزاری آئین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر توسط خانه همبستگی مهر سپاسگزاری نمود

 

گزارش این برنامه در سایت میراث ایرانیان را اینجا بخوانید

گزارش این برنامه در سایت کدوم را اینجا بخوانید

گزارش این برنامه در سایت گویانیوز را اینجا بخوانید

گزارش این مراسم در سایت رادیو آلمان را
اینجا بخوانید

گزارش این مراسم در سایت برای یک ایران را اینجا بخوانید

گزارش رادیو فردا در باره نامگذاری این درخت برای سال 2014 را اینجا بشنوید

Copyright © by خانه همبستگی مهر. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken
Als PDF ansehen

[ Zurück ]