Navigationبزرگداشت روز جهانی حقوق بشر 2013

و در ٢٥مین سالگرد کشتار تابستان ١٣٦٧


فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر برای ایرانیان آگاه و وجدانهای بیدار فرصتی است که در برابر حکومت اسلامی، این ناقض جدی حقوق انسانی و عامل بحران حقوق بشر در میهنمان باورمند و امیدوارانه بایستند.

اعدام های پی در پی و گسترده کنونی و انتقام گیری و کشتارهای بدون محاکمه در زندانها در پی ناآرامی های مناطق قومی سیستان، بلوچستان و کردستان در تمامی جنبه ها و جلوه هایش تکرار تلخ و ناگوار اعدامهای مرداد و شهریور ٦٧ را یاد آورند!

امسال در ٢٥مین سالگرد کشتار سال ٦٧ در زندانهای سیاسی ایران، کنشگران حقوق بشر و انسانهای آگاه کوشیدند تا با طرح گسترده آن بیداد و جنایت به جهانیان و هم میهنانمان هشدار دهند و بویژه از این رو هشدار دهند که بفراموشی سپردن این بیداد بزرگ بوقوع پیوسته در تاریخ نزدیک با تکرار آن جنایتها و پایمال شدن مجدد حقوق و نقض آزادیهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تداوم خواهد یافت.

تغییر کابینه و فضای پبش و پس از انتخابات ریاست جمهوری در ماههای اخیر نمیتواند زمینه ای برای خوش خیالی درباره رژیم ولایت فقیه باشند.

اکنون اما موج اعدامهای بدون محاکمه و خشونت و ترور دولتی علیه زندانیان نه بدست دولت احمدی نژاد، بلکه همچون سال ٦٧ بدست جوخه های اعدام قوه قضائیه و به دستور ولی فقیه و بدست همان حاکمان شرع و دادستانها و امنیتی های کارگزار اعدامهای سال ٦٧، از قبیل مصطفی پور محمدی، نیری، رئیسی، اژه ای، لاریجانی و غیره که در واقع «دولت موازی» و یا «دولت پنهان» ولایت فقیه میباشند، به اجرا گزارده میشود. اکنون این کارزار گسترده نقض حقوق بشر و ارعاب و زهرچشم گرفتن از مردم و آگاهان و مبارزان جامعه را قوه قضائیه و دستگاههای نظامی ـ امنیتی ولی فقیه برعهده گرفته اند تا فضای سیاسی را مهار کرده و امیدهایی را که با تغییر رئیس جمهور در ماههای اخیر در بین مردم نسبت به بهبود اوضاع جامعه و تغییر سیاست خارجی کشور ایجاد شده است، محو و نابود سازند.

در آستانه روز جهانی حقوق بشر یکبار دیگر یادآوری و تاکید میکنیم که ماهیت ارتجاعی و ضدانسانی رژیم ولایت فقیه در قوانین آن، یعنی در قانون اساسی، قوانین مدنی، قانون مجازات، آئین دادرسی مدنی، قوانین اقتصادی و مالی، قانون انتخابات، قانون و حقوق کار، قانون اداری و مقررات و آئین نامه های فرهنگی و اجتماعی و نظامی و امنیتی آن بازتاب و تبلور یافته است.

رژیم ولایت فقیه و استبداد دینی با دیدگاههای اسلامی ـ شیعی بنیادگرایانه و با تسلط مطلق فقیه بر قوه های سه گانه و بر همه عرصه های سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی، عامل اصلی بحران همه جانبه و بحران حقوق بشر در ایران است. برغم همه فریبکاریهای ولی فقیه و عقب نشینی های دوره ای و موضعی یکی از قوه های اجرائیه، قضائیه و یا مقننه رژیم ولائی ـ نظامی از بنیاد ضد انسان و فاقد مشروعیت اخلاقی و اجتماعی است.

ما همراه و همصدا با نهادها و کنشگران حقوق بشر میهنمان هشدار می دهیم که هرگونه فریفتگی و خودفریبی و فریبکاری در پیرامون ماهیت رژیم ولایت فقیه بدست عده ای بنام «روشنفکر» دینی و یا «روشنفکر» سکولار بمنظور مشروعیت بخشی و ایجاد امید های کاذب و برآشفتن اذهان و افکار عمومی با پراکندن مغلطه و دروغ راه به ناکجا آباد و ویرانی در میهنمان خواهد برد.

ما همچنان یادآور میشویم که آزادیخواهان و کنشگران حقوق بشر، بویژه در دو دهه اخیر بهای سنگینی برای پیشبرد، شناسائی و اعتبار بخشیدن به منشور جهانی حقوق بشر پرداخته اند و فشارها و مرارتهای بسیاری را به جان خریده اند. از اینرو شایسته است که بر بستر این مبارزه و تلاش ملی از این دستاوردها و ارزشهای آفریده شده هوشیارانه نگاهبانی نمایند و هرچه بیشتر برای شفافیت بخشی و جاانداختن مفاهیم و مقولات و موازین منشور جهانی حقوق بشر بکوشند. شناخت و شناسائی و باور ژرف به جهانشمولیت، اعتبار اخلاقی، بنیادی بودن و اولویت این حقوق به همه ما یاری خواهد رساند تا در پیشبرد این امر در ایران امروز گامهای استوارتری به جلو برداریم. هرگونه بی اعتبار ساختن و کم بها دادن به این مبارزه پیگیر با بهانه ها و استدلالهای گوناگون (از قبیل اینکه برخی دولتهای غربی نیز به حقوق بشر اعتقادی ندارند و یا آنان نیز از ایران و کشورهائی چون عربستان سعودی باج میگیرند و بنابراین حقوق بشر بهانه و دستاویزی است برای سرکوب ملتها و غیره) خواسته یا ناخواسته آب به اسیاب دولتهای خودکامه و استبداد دینی ولایت فقیه خواهد ریخت. مبنای ارزش گذاری و اعتبار اخلاقی مبارزه حقوق بشری در درون و در ساختار این منشور بین المللی و در پیمانهای پیوست آن نهفته است نه در تلقی و در رفتار و عملکرد این یا آن دولت.

آزادیخواهان و تلاشگران راستین حقوق بشر تنها با سازماندهی مجراهای توان و فشار مردم و با تحمیل و عقب نشاندن واقعی رژیم برای ایجاد تغییرات ساختاری در قوانین فوق، از رهگذار پایه گذاری و گسترش نهادهای مردمی و شبکه های اجتماعی و رسانه های آگاهی بخش و با اعمال فشار همراه با سازمانهای حقوق بشری بین المللی می توانند راه پرفراز و نشیب دمکراسی در میهنمان را هموار سازند.

در آستانه روز جهانی حقوق بشر یکبار دیگر بانگ دادخواهی مان را به گوش جهانیان میرسانیم و برای:
ـ از بین بردن مجازات اعدام
ـ پایان دادن به شکنجه و مجازات های گوناگون در زندانها
ـ آزادی همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران
ـ آزادی انتخابات، بیان، قلم، مطبوعات، نشر کتاب و فعالیت های هنری
ـ رفع سانسور از صدا و سیما
ـ رفع فیلترینگ و گردش آزاد اطلاعات
ـ آزادی اجتماعات و سازمانهای مدنی ـ صنفی ـ سیاسی
ـ استقلال قوه قضائیه و وکلای دادگستری
ـ احقاق حقوق زنان، کارگران، زحمتکشان، جوانان، دانشجویان، معلمان و پرستاران
ـ شناسائی حقوق اقلیتهای قومی، دینی، عقیدتی، جنسی
ـ به رسمیت شناختن حقوق کودکان و بویژه کودکان بی سرپرست

به پا می خیزیم.

  

Copyright © by خانه همبستگی مهر. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken
Als PDF ansehen

[ Zurück ]